NOBConsult

                                                                           

  Side 1  
  Side 2  
 

Gør en god virksomhed bedre.

Selv om det går godt, er der i mange virksomheder, opgaver, problemstillinger eller arbejdsområder, der ikke altid bliver løst eller håndteret tilfredsstillende.     

 

Mange virksomheder mangler tid og ressourcer til et ordentligt indkøbs, logistik og lagersystem. Gør det du er god til, og lad NOBConsult om indkøb, logistik og lager. Spare tid = penge. Mange interne omkostninger kan spares ved hjælp af systematisering af opgaverne. Dette frigør ressourcer til andre opgaver. Mange ledere har flere kasketter på, hvilket gør at nogle opgaver ikke bliver håndteret korrekt. Gode idéer og skuffeprojekter bliver aldrig gennemført og andre opgaver havner mellem 2 stole.

Mulige årsager:

Er det på grund af manglende tid?

Er det på grund af manglende ressourcer?

Er opgaverne ikke prioriteret højt nok?

Er opgaverne værd at gøre noget ved?

Er det, eller kan det udvikle sig til et problem?

 Eksempler:

Leverandørforhandlinger.

Forsinkelser fra leverandører.

Forsinket levering til kunde.

Reklamation fra kunde.

Interne fejlmeldinger.

Lavere dækningsbidrag end forventet. 

”Gør det du er god til, og lad Niels Ole Bjærre om indkøb, logistik, lager og projektledelse”  (Hvordan: se side 2)

 

Indkøbsaftaler (forhandling og opfølgning). Logistikanalyser (vareflow og statistikker). Lageranalyser (omsætning og likviditetsbehov).

 

 

       


 

        

   

 

       

 

                    

              

                      NOPBC portræt edit